Dejiny slovenských vystahovatelcov

   Odchádzalo sa aj v staré casy z nášho prarodiska Slovensko do sveta. Vtedajšie Rakúsko-Ůhorsko sa nesnažilo zabezpecit prácu a blahobyt všetkým svojím obcanom. Nemalo nás Slovákov aj dnes žije a usilovne pracuje v Amerike, vo Francúzsku, v Argentíne a v mnohých iných štatoch sveta. Ved aj známy americký kozmonavt Ceman, je vlastne Ceman, rodák z Kysúc.Nie všetci potomkovia tých vystahovalcov dnes vedia po slovensky, ale vacšina je hrdá na svoj slovenský pôvod.

Jedná cast tých vystahovalcov si našla nové bydlisko v tom istom Rakúsko-Úhorsku, na Dolnej zemi. Boli tam vítani pre svoje pracovné ruky a poctivost. Medzicasom burlivé víchrice dejín rozvievali Dolnú zem do starej Juhoslávie, do novej Juhoslávie do NDH atd a zdá sa dodnes neprestáli dut. Dolnozemskí Slováci za celý ten cas cítili a cítia i dnes tento kútik sveta za svoju vlast.

V 70-tých rokoch minulého storocia Slováci z Vojvodiny masové odchádzali do Nemecka na docasnú prácu. A hla, tomu je už vyše 30 rokov ako sme tuna. Dorásta už druhá generácia našich detí. Všetkých ktorí sú daleko od domova viaže nostalgia a hlboká láska k rodisku. Život v cudzojazycnom prostredí umožnuje a súcasne núti porovnávat svojú rec a kultúru s recou a kultúrou prostredia, v ktorom žije. Každý, kto pozná slovenskú rec a slovenksú kultúru vie že je ona najkrajšia na svete. To predvedcenie je o tolko silnejšie, o kolko lepšie poznáme svoju kultúru.

Aby sa nám nestratilo toto bohatstvo, aby naše deti mohli poznat svoje korene, aby v prvom rade mohli žit svojou kultúrou a vyvíjat ju, prišli sme my, tu žijúci Slováci z bývalej Juhoslávie na ideu, založit si kultúrno-umelecký spolok. Tento naš spolok má teda za ciel zoskupovat všetkých Slovákov a nielen z bývalej Juhoslávie, ale i všetkých tých, ktorí chcú s nami komunikovat, pobavit sa pri dobrej slovenskej hudbe a porozprávat sa o našom živote. Chceme si vyvíjat svoje a byt priatelmi so všetkými.

Prídte medzi nás!! Vítame Vás!!

     
Ako všetko zacalo ...

Zakladné kamene Slovenského spolku sú založené 21. mája pri športovom stredisku v dedinke Horbe v Baden-Wuerttembergu. Na tejto schôdze zvolený bol volebný výbor na cele s

• Martinom Valovcom ako prvým predsedom Slovenského spolku.
• Podpredsedom sa stál Pavel Bílek,
• pokladnickou Eržika Dendurová,
• tajomnickou Zuzana Cicková

a zvolené bolo ešte 8 clenov predsedníctva.

Slovenský spolok je pravoplatne uvedený 06.11.1997 v registri klubov a prihlásený v osade Gomaringen, v ktorej žije predseda spolku.