Členstvo

Slovenský spolok ponúka sa stať členom, každému ktorý tento spolok už spoznal a chce sa angažovať v jeho aktivitách.

Tešíme sa každému novému členu.

Formulári žiadosti pre členstvo a splnomocnenie pre ťarchopis, sa môžu tu stiahnuť.